Om os

EchoVice er et interdisciplinært team, hvor klinisk viden og ingeniørfaglige kompetencer kombineres. Teamet er sammensat af ingeniørerne Ajithan Christian og Jeppe Olesen, samt læge Kristian Bach Laursen. Fælles for de tre er deres personlige interesse i teknologi, sundhedsvidenskab og innovation, som EchoVice er skabt og båret af.

Et billede af Echovic teamet. Bestående af Ajithan, Jeppe og Kristian

Vores historie

Rejsen med EchoVice startede, da Kristian Bach Laursen var forskningsstuderende på Hjertemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital. Her deltog han blandt andet i forskellige undersøgelser af hjertet, herunder ultralydsscanninger via spiserøret, i forbindelse med indgreb på utætte hjerteklapper. Men under procedurerne stødte Kristian på en udfordring, som er ganske velkendt blandt hjertelæger. Ultralydsproben bevæger sig konstant, grundet muskelaktivitet i spiserøret, samt bevægelse fra hjerte og lunger. Dette skaber stor frustration for hjertelægen, som ofte må genplacere proben, ligesom det er til irritation for patienten, hvis indgreb forlænges.

Kristian var nysgerrig på at finde en bedre løsning, og kontaktede derfor Mærsk Mc-Kinney Møller InstituttetSyddansk Universitet, med en beskrivelse af problematikken. Her kom han i kontakt med Ajithan Christian og Jeppe Olesen, der begge studerede til ingeniører i sundheds- og velfærdsteknologi på SDU. De skulle til at lave deres bachelorprojekt, hvor de brugte Kristians observation som case. Da Ajithan og Jeppe begge var færdige med deres uddannelser, valgte de, i samarbejde med Kristian, at fortsætte udviklingen af produktet.

 

Det førte til EchoVice, en enhed, der kan fastholde, men samtidig tillade rotation af ultralydsproben i spiserøret og dermed fungere som en ekstra hånd for hjertelægen. Dette apparat vil ikke kun hjælpe hjertelæger med at udføre undersøgelser og indgreb mere effektivt, men også reducere operationsvarigheden, hvilket vil komme både patienten og personalet til gode.

“Nye perkutane trikuspidalklapbehandlinger kræver, at to kardiologiske konsultenter udfører periprocedural ultralyd på Rigshospitalet. En stabiliserende enhed kunne potentielt erstatte den ene kardiolog.”

Jacob Eifer møller

Professor, Kardiologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Kardiologisk konsulent på Kardiologisk afdeling på Rigshospitalet.

I 2022 blev EchoVice Aps officielt etableret, med fokus på at forbedre ultralydsdelen ved indgreb på utætte hjerteklapper via lysken. Undervejs har EchoVice modtaget legater fra blandt andet Alexander Foss’ industrifond og er til dagligt en del af PreFlight Odense. Derudover har virksomheden netop afsluttet et fonds forløb med Beta.Health og fik sommeren i 2023 tildelt midler og støtte fra Innovationsfonden.

Teamet ser et stort potentiale i at udvide deres teknologi til andre typer af operationer og medicinske undersøgelser i fremtiden. Med EchoVice har Kristian, Ajithan og Jeppe indledt en spændende rejse inden for medicinsk innovation, med et ønske om at gøre en positiv forskel for både patienter og læger.

Løsningen blev i 2023 patenteret i Danmark.

Vision

At fremme den teknologiske udvikling i sundhedssektoren, hvormed fagpersonalet vil blive assisteret og patientforløb forbedres.

Mission

At udvikle sundhedsfremmende teknologier, hvor arbejdsgangen og procedurer kan være vanskelige i dag. EchoVice samarbejder med fagpersonale fra sundhedssektoren for at finde teknologiske løsninger på aktuelle, medicinske problemstillinger direkte fra den kliniske hverdag.

EchoVice teamet

Skærmbillede 2023-11-13 kl. 10.43.27

Ajithan Christian

CEO


Engineer
Electronics & production

  • Ansvar for elektronik/programmering, produktudvikling, regulatoriske processor og administration. 
  • Kontakt til regulatoriske fagpersonale.
  • Arbejder i UngOdenses maker- og it-værksted, med kompetencer indenfor 3D og udvikling. Samt underviser i robotteknologi. 
Et billede af Jeppe Olesen

Jeppe Olesen

CINO


Engineer
Usability & design

  • Ansvar for design, konceptudvikling og brugerinteraktion, herunder tests.
  • Erfaring med sundhedsteknologi & interview af brugere af både teknologier og sundhedstilbud.
  • Har igennem Beyond Beta: Manufactoring Incubator fået indsigt i produktion af udstyr.

Kristian Bach Laursen

CRO


Medical doctor
Research & Clinical management

  • Ansvar for kliniske protokoller-og problemstillinger.
  • Tilknyttet Hjertemedicinsk afd. B OUH.
  • Er forsker og vejleder og indgår aktivt i flere forskningsgrupper og laboratorier.

Samarbejdspartnere

Advisor


Thiusius Rajeeth Savarimuthu

SDU robotics, Health technology & AI. CTO in ROPCA

Støttet af

EchoVice logo

Hos EchoVice er vi et interdisciplinært team, hvor klinisk viden og ingeniørfaglige kompetencer kombineres, for at forbedre produktionen af ultralydsbilleder under hjerteoperationer.

Kontakt os
Adresse:

Cortex Park 26, 5230 Odense

Telefon:

+45 22 39 02 08

E-mail:

ac@echovice.dk

Find og følg os på: