Den kliniske problemstilling

Ultralydsscanninger af hjertet kan udføres enten overfladisk på brystkassen eller via spiserøret med lange ultralydsprober. Spiserørsundersøgelser skaber dog daglige udfordringer for hjertelæger, da ultralydsproben let forskyder sig på grund af naturlige muskelaktiviteter i spiserøret.

 

For at modvirke probens bevægelser må hjertelægen enten manuelt fastholde den imod spiserørsmusklernes bevægelser eller afbryde arbejdet kontinuerligt for at flytte proben. Samtidig skal hjertelægen styre computeren med ultralydsbilleder og håndtere selve ultralydshovedet, som styres via to hjul. Proceduren kræver derfor tre hænder.

 

Hjertelægen må derfor ofte afbryde indgrebet midlertidigt for at genplacere proben, da billedkvaliteten er afgørende, når hjertelægen navigerer inde i hjertet. Disse afbrydelser forlænger operationstiden og øger risikoen for komplikationer, da patienterne er i fuld narkose. Desuden fører det til dårlige arbejdsstillinger samt frustrerende situationer for hjertelægen, hvilket påvirker det kliniske arbejde negativt på grund af stress og et utilfredsstillende arbejdsmiljø.

“Det er vigtigt, at billedet er stille, f.eks. når der indsættes en klips, så man ikke ser en anden del af hjertet (…). Det er vigtigt, at proben er låst, så vi har de nødvendige billeder, når vi indsætter klipsene.

Karsten Tange Veien

Kardiologisk Konsulent, Kardiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 

Hvad er en spiserørsundersøgelse?

En spiserørsundersøgelse af hjertet benyttes, hvis hjertet ikke ses tilstrækkeligt ved en normal ultralydsscanning, eller hvis der er brug for særlige billeder af f.eks. hjerteklapperne. Via spiserøret kommer ultralydsproben nemlig helt tæt på hjertet.

Hvad er en klipseprocedure?

Hjertet tilgås via lyskens blodkar ved hjælp af små plastikrør, som skaber mulighed for at korrigere utætte hjerteklapper med klips. Præcisionen i ultralydsscanningen er afgørende, da klipsens placering kræver nøjagtighed. Der er også andre procedurer for hjerteklapper, der stiller høje krav til ultralydsscanning.

En hånd til at styre ultralydsmaskinen hvor billederne fremkaldes

En hånd til at navigere ultralydsproben

En hånd til at holde ultralydsproben nede i spiserøret

Én løsning med Echovice

EchoVice løser denne udfordring ved at fastholde ultralydsproben via den bideskinne, patienten allerede har placeret i munden, og derfra agere hjertelægens tredje hånd. På den måde forhindres deplacering af ultralydsproben under hjerteprocedurer og spiserørsundersøgelser, hvilket medfører:

En fremstilling af en udviklet Echovice

EchoVice er den eneste løsning, som styres elektronisk. Hjertelægen kan derfor bruge udstyret fra sin normale arbejdsposition, via ultralydsprobens håndtag, uden at skulle afbryde sit arbejde. Apparatet fastholder ultralydsproben i den ønskede position, mens den stadig kan styres frit af hjertelægen, når det er nødvendigt. Det er det eneste udstyr, som tillader at ultralydsproben roteres om egen akse, imens den er fikseret.

IMG_3276

Modulært opbygget

Gør det nemt at udskifte dele af produktet, også  undervejs i operationen, uden at påvirke hele systemets funktion.

Simpel & Intuitiv kontrol

Produktet er udviklet til at være let at betjene uden behov for komplekse instruktioner.

Tillader rotation om probens akse

Dette giver operatøren fleksibilitet til at ændre retningen eller vinklen på proben, mens den forbliver i kontakt med patienten. Denne funktion er særligt værdifuld, da den giver læger og teknikere kontrol over billedernes kvalitet og indhold ved at ændre probens retning, for at fokusere på specifikke områder.

Tilpasset patientens mundstykke

Dette skræddersyede apparat sikrer en komfortabel og præcis pasform, hvilket er afgørende for mange medicinske procedurer, hvor præcision og komfort er afgørende for patientens sikkerhed og behandlingsresultater.

EchoVice rejsen

Starten på rejsen

Q1: Projektets startes

2021

Patent og Legater

Q1: DK patent søgt. Preflight Odense opstart

Q2: EchoVice Aps stiftet. Legat fra Møllers fond

Q3: Legat fra Mikrolegat

Q4: Legat fra Beta Health. Legat fra Alexander Foss' industrifond

2022

Pre-klinisk

Q2: Pre-klinisk studie. Safety studie og stabilitet

Q3: Dansk patent

2023

International

Q2: International patent

2024

Salg

Q2: CE-mærkning

Q3: Salg

2025
EchoVice logo

Hos EchoVice er vi et interdisciplinært team, hvor klinisk viden og ingeniørfaglige kompetencer kombineres, for at forbedre produktionen af ultralydsbilleder under hjerteoperationer.

Kontakt os

Forskerparken 10, 5230 Odense M

+45 22 39 02 08

ac@echovice.dk

 

 

Find og følg os på: