Den kliniske udfordring

En hånd til at styre ultralydsmaskinen hvor billederne fremkaldes

En hånd til at navigere ultralydsproben

En hånd til at holde ultralydsproben nede i spiserøret og arbejde mod spiserørets muskler

Problemet med forskydning af ultralydsprober under ekkokardiografi er velkendt for alle kardiologer, men kun rudimentære værktøjer har søgt at løse det. Udfordringen opstår, da det under operationen ikke er muligt, at bedøve patientens spiserør fuldstændigt under narkose. Musklerne i spiserøret vil derfor automatisk fortsat arbejde, hvilket gør, at ultralydsproben er i konstant bevægelse. Denne konstante bevægelse komplicerer både erhvervelsen af billederne, samt forringer deres kvalitet.

I praksis er kardiologen i dag derfor nødsaget til at sætte proceduren på pause, for at genplacere proben når den har forskudt sig, hvilket ofte er flere gange under en operation. Derfor har kardiologen i princippet brug for tre hænder, for at løse opgaven tilstrækkeligt:

Når proben skal genplaceres, tvinges kardiologen til at indtage en dårlig arbejdsstilling, ligesom det har en negativ indvirkning på det kliniske, ved at skabe stress og et utilfredsstillende arbejdsmiljø. De mange afbrydelser fører ligeledes til længerevarende operationer, hvor patienterne ligger i narkose i unødvendig lang tid, hvilket er associeret med flere komplikationer.

En løsning med EchoVice

En fremstilling af en udviklet Echovice

Reduceret operationstid

Bedre ergonomi for kardiologen

Forbedret kvalitet af ultralydsbilleder

EchoVice løser denne udfordring, ved at agere kardiologens tredje hånd under operationen og derved forhindrer deplacering af ultralydsproben under hjerteprocedurer og kardiologiske undersøgelser. Hermed minimeres antallet af afbrydelser og ergonomien forbedres for kardiologen. Resultatet er en forbedring i kvaliteten af ​​ekkokardiografibillederne, samt bedre forhold for patienten og kardiologen under operation. Ligesom den samlede operationstid og narkosetid forkortes, hvilket nedbringer risici for patienten under operationen og begrænser frustration hos personalet.

EchoVice er det eneste udstyr, som tillader ultralydsprober at rotere om egen akse, mens de er fikseret. Dette aspekt af udstyret er ved at blive patenteret. Derudover er EchoVice den eneste løsning, som styres elektronisk, og derved tillader kardiologen at bruge udstyret fra sin normale arbejdsposition uden at skulle afbryde sit arbejde.

Dette opnås ved at EchoVice placeres i mundstykket på patienten, hvor den forhindrer forskydning af proben under hjerteklapinterventioner og kardiologiske undersøgelser. EchoVice holder ultralydsproben fast i den ønskede position, mens den stadig kan roteres frit af kardiologen, når det er nødvendigt. Enheden styres fra ultralydsprobens håndtag. 

 • Modulært opbygget

  Dette giver også mulighed for nem vedligeholdelse og opgraderinger, da defekte eller forældede moduler let kan udskiftes eller opdateres uden at påvirke hele systemets funktion.

 • Simple & Intuitiv kontrol

  Produktet er udviklet til at være let at betjene og uden behov for komplekse instruktioner.

 • Fikserer ultralydsprober

  Dette sikrer, at ultralydsproben forbliver stabil under hele proceduren, hvilket er afgørende for at opnå klare og pålidelige ultralydbilleder.

 • Tillader rotation om probens akse

  Dette giver operatøren fleksibilitet til at ændre retningen eller vinklen på proben, mens den forbliver i kontakt med patienten. Denne funktion er værdifuld inden for medicinsk billedbehandling, da den giver læger og teknikere kontrol over billedernes kvalitet og indhold ved at ændre probens retning for at fokusere på specifikke områder af interesse.

 • Tilpasset patientens mundstykke

  Dette skræddersyede apparat sikrer en komfortabel og præcis pasform, hvilket er afgørende for mange medicinske procedurer, hvor præcision og komfort er afgørende for patientens sikkerhed og behandlingsresultater.

EchoVice rejsen

Starten på en rejse

Q1: Projektets startes

2021

Patent og Legater

Q1: DK patent søgt. Preflight Odense opstart

Q2: EchoVice Aps stiftet. Legat fra Møllers fond

Q3: Legat fra Mikrolegat

Q4: Legat fra Beta Health. Legat fra Alexander Foss' industrifond

2022

Pre-klinisk

Q2: Pre-klinisk studie. Safety studie og stabilitet

Q3: Dansk patent

2023

International

Q2: International patent

2024

Salg

Q2: CE-mærkning

Q3: Salg

2025

Produkt billeder

Kommer snart!

Kommer snart!

Kommer snart!

Kommer snart!

EchoVice logo

Hos EchoVice er vi et interdisciplinært team, hvor klinisk viden og ingeniørfaglige kompetencer kombineres, for at forbedre produktionen af ultralydsbilleder under hjerteoperationer.

Kontakt os
Adresse:

Cortex Park 26, 5230 Odense

Telefon:

+45 22 39 02 08

E-mail:

ac@echovice.dk

Find og følg os på: